Thơ về ngập các email mà đọc mờ cả mắt không lấy nổi chục bài cho một trang in

Thơ về ngập các email mà đọc mờ cả mắt không lấy nổi chục bài cho một trang in. Thật đấy cccm ạ.
Vậy mà lỡ mồm lên FB chê thơ dở thì ăn đủ đòn truy sát của giang hồ tứ xứ thi ca chứ không đùa.
May quớ, mình chưa lỡ mồm, là giả sử thế thôi. Ahihi!
Hôm nọ rảnh, xem phim Cell (Điện thoại di động) trên Box Movie, thấy sao mà giống… thế không biết!
Thật kinh khủng!

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *