Nhớ ngày còn làm báo Đầu tư khi vừa gia nhập WTO xong Báo có mời bác Nguyễn Đình Lương đến nói chuyện

Nhớ ngày còn làm báo Đầu tư, khi vừa gia nhập WTO xong, Báo có mời bác Nguyễn Đình Lương đến nói chuyện. Bác Lương kể, chúng tôi đàm phán cũng áp lực lắm vì có nhiều ý kiến cho rằng VIỆT NAM ĐÓI 4000 NĂM RỒI, ĐÓI THÊM VÀI TRĂM NĂM NỮA CŨNG CÓ SAO! Mình nhớ mãi câu đó. Từ đó đến giờ, sau nhiều trải nghiệm, thấy cái đất nước này, không làm cũng bị chửi, làm cũng bị chửi, làm tốt cũng bị chửi mà làm không tốt cũng bị chửi. Vậy nên, đừng làm gì hết, thôi nghèo, vác rá đi xin ăn, may ra không bị chửi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *