Giữa một xứ sở quá cần tình thương mà hận thù lại một ngày thêm chồng chất

[Giữa một xứ sở quá cần tình thương mà hận thù lại một ngày thêm chồng chất. Nhưng đừng trách thỏ con. Hận thù sẽ không chấm dứt nếu những nguyên nhân gây ra thù hận vẫn còn tồn tại.]
– Trần Trung Đạo

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *