Đã gần 25 năm trôi qua mình cảm thấy thay đổi qúa nhiều từ ngoại hình tính tình đến cách cư xử với mọi người hầu như được bạn bè và khán giả ngày càng thương mến Nhưng có một điều không bao

Đã gần 25 năm trôi qua, mình cảm thấy thay đổi qúa nhiều từ ngoại hình,tính tình đến cách cư xử với mọi người hầu như được bạn bè và khán giả ngày càng thương mến…Nhưng có một điều không bao giờ Anh Vũ thay đổi được đó là”Móm” bẩm sinh.hi..hi… P/s: “Dù cho vật đổi sao dời Đã là miệng móm không bao giờ thành hô”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *