Chuẩn Tướng Nguyễn Ngọc Loan tại Huế tháng Ba 1968

Chuẩn Tướng Nguyễn Ngọc Loan tại Huế, tháng Ba 1968. Ông mặc thường phục, không phù hiệu, không cấp hiệu, đi thăm đồng bào giữa cảnh hoang tàn đổ nát. Chính ông đã đích thân điều động việc xây 600 căn nhà tại Huế dành cho nạn nhân chiến cuộc và cô nhi quả phụ tử sĩ.

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *