Bài của các nhà báo VOV đăng trong kỷ yếu Hội thảo quốc gia Báo chí 30 năm đổi mới tổ chức hôm nay tại Hà Nội

Bài của các nhà báo VOV đăng trong kỷ yếu Hội thảo quốc gia ” Báo chí 30 năm đổi mới…” tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Diep Vu Ho, Tran Duc Nuoi, Anh Tường, Hodiep Isabelle Hồ Điệp. Tập kỷ yếu dày 500 trang. Rất tâm huyết, rất công phu và nghiêm túc. Tran Bá Dung Tran Ba

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *