Month: October 2019

ĂN NHẬU Vua Trụ thích ăn thích nhậu và dĩ nhiên thích gái gú nữa Lấy rượu làm ao treo thịt thành rừng trai gái khỏa thân cùng tìm kiếm nhau thành tiệc rượu cho đêm dài

ĂN NHẬU Vua Trụ thích ăn, thích nhậu và dĩ nhiên thích gái gú nữa: Lấy rượu làm ao, treo thịt thành rừng, trai gái khỏa thân cùng tìm kiếm nhau thành tiệc rượu cho đêm dài. Đó là mô hình ăn nhậu được gọi tên “tửu trì nhục lâm” nổi tiếng từ xưa. Người

Chạy Đời cô Lựu ổn được khoảng 70 rồi

Chạy Đời cô Lựu ổn được khoảng 70% rồi!!! Giờ lo thêm đồ vô nưa là đẹp mắt vì các ông bà cô chú hát ca diễn hay lắm!!! Sáng 21 sẽ chạy tổng thể lần cuối tối diễn! Mình cũng thanh thủ đi show,xong việc lớn đến việc riêng! Tối nay sk Lan Anh