Month: July 2018

Hoai Nguyen Thái Học Huy Q

Hoai Nguyen Thái Học Huy Q. Nguyen Huong The Nguyen Huong Thanh Pham Đây là những tài liệu vô cùng quý giá cho làm online marketing và kinh doanh. ai muốn nhận nó từ thầy Phạm Thành Long không cả nhà ơi?

Kinh nghiệm in card visit lấy ngay hà nội

Card visit chính là phương tiện hữu hiệu nhất để người đối diện nắm được các thông tin cơ bản về mình. Đây đơn giản chỉ là một mảnh giấy nhỏ và có in các thông tin về tên tuổi, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ,.. nhưng có vai trò vô cùng quan trọng.